Nawigacja

Aktualności

07.11.2017Zmiany dotyczące składania wniosków oraz płatności za legalizację

Opublikowane przez : Tomasz Barański

 

Ważne Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 czerwca 2017 roku wchodzi w życie znowelizowana ustawa Prawo o miarach (Dz. U. z 2016 r. poz. 884 z późn.zm).

Istotną zmianą mającą wpływ na naszą współpracę jest art. 24a ust 3a przedmiotowej ustawy, który stanowi, że „nieuiszczenie opłaty w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania”.

W konsekwencji, brak opłat za legalizację w terminie 7 dni, w związku z pozostawieniem wniosku bez rozpoznania, skutkował będzie koniecznością złożenia wniosku ponownie.

Zachęcamy Państwa do lektury nowych przepisów. Mamy nadzieję, że nowe uregulowania prowadzić będą do dalszego usprawnienia naszej współpracy.

do góry