Nawigacja

Aktualności

Możliwość odroczenia terminu dokonania legalizacji ponownej

Autor : Jerzy Poznański
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) – organy administracji miar mogą, na wniosek podmiotu uprawnionego do składania wniosków o legalizację ponowną, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej, a tym samym zezwolić na dalsze użytkowanie danego przyrządu pomiarowego przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na warunkach wyszczególnionych w przedmiotowym art. 29 ustawy.

Celem usprawnienia obiegu dokumentów, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie decyzji odraczającej termin legalizacji, proszę o kierowanie wniosków o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych drogą e-mailową do właściwych miejscowo jednostek – Wydziałów Zamiejscowych i Wydziału Legalizacji  Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie. 

Adresy e-mailowe wszystkich komórek organizacyjnych urzędu, w tym Wydziałów Zamiejscowych, znajdują się pod tym adresem.

Wypełniając wniosek o odroczenie terminu legalizacji dotyczący odmierzacza paliw ciekłych, instalacji pomiarowej, odmierzacza gazu ciekłego propan-butan, prosimy o podawanie numeru odmierzacza wraz z numerem czujnika objętości.

do góry