Nawigacja

Aktualności

30.10.2020Komunikat w sprawie legalizacji taksometrów

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Informujemy że wykonywanie legalizacji taksometrów w wydziałach zamiejscowych Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie jest możliwe pod warunkiem zachowania szczególnych zasad bezpieczeństwa przedstawionych poniżej:

 1. Legalizacja na wniosek podmiotu wykonującego usługi naprawy lub instalacji taksometrów (serwis):
 1. Legalizacja przeprowadzona zostanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
  z Wydziałem Zamiejscowym.
 2. W trakcie wykonywania czynności nie mogą brać udziału osoby mające objawy choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem), osoby skierowane przez służby sanitarne do odbycia kwarantanny domowej lub objęte nadzorem epidemiologicznym.
 3. Przed rozpoczęciem zaplanowanych czynności Wnioskodawca zobowiązany jest
  do dokładnej dezynfekcji samochodu środkiem na bazie alkoholu min. 60% (koncentrując się na: kabinie samochodu, taksometrze oraz kasie fiskalnej). Wnioskodawca bezpośrednio przed legalizacją w obecności pracownika urzędu przeprowadza ozonowanie kabiny samochodu wraz z zainstalowanym w niej taksometrem przy użyciu generatora ozonu (ozonatora).
 4. W trakcie wykonywania czynności na terenie Urzędu mogą brać udział jedynie dwie osoby: pracownik Wnioskodawcy oraz pracownik Urzędu.
 5. Uczestniczące podczas legalizacji osoby zachowują obowiązek zakrywania ust i nosa, pracują w jednorazowych rękawiczkach ochronnych oraz stosują dezynfekcję rąk środkami na bazie alkoholu min. 60%. Gdy jest to możliwe stosują zasadę dystansowania min. 1,5 m.

 

 1. Legalizacja na wniosek użytkownika taksometru (kierowcy taksówki):
  1. Legalizacja przeprowadzona zostanie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wydziałem Zamiejscowym.
  2. W trakcie wykonywania czynności nie mogą brać udziału osoby mające objawy choroby COVID-19 (gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem), osoby skierowane przez służby sanitarne do odbycia kwarantanny domowej lub objęte nadzorem epidemiologicznym.
  3. Przed rozpoczęciem zaplanowanych czynności Wnioskodawca zobowiązany jest
   do dokładnej dezynfekcji samochodu środkiem na bazie alkoholu min. 60% (koncentrując się na: kabinie samochodu, taksometrze oraz kasie fiskalnej).
  4. W trakcie wykonywania czynności na terenie Urzędu mogą brać udział jedynie dwie osoby: kierowca taksówki oraz pracownik Urzędu.
  5. Pracownik urzędu bezpośrednio przed legalizacją przeprowadza urządzeniem
   do generowania ozonu ozonowanie kabiny samochodu wraz z zainstalowanym w niej taksometrem zgodnie z załączoną do urządzenia instrukcją użytkowania. W trakcie tego procesu zabronione jest przebywanie we wnętrzu pojazdu. Po zakończeniu ozonowania należy bardzo dokładnie wywietrzyć wnętrze pojazdu przed przystąpieniem
   do czynności związanych z legalizacją taksometru.
  6. Uczestniczące podczas legalizacji osoby zachowują obowiązek zakrywania ust i nosa, pracują w jednorazowych rękawiczkach ochronnych oraz stosują dezynfekcje rąk środkami na bazie alkoholu min. 60%. Gdy jest to możliwe stosują zasadę dystansowania min. 1,5 m.
 2. Zmiana układu taryf:
 3. Zmiana układu taryf odbywa się w obecności urzędnika, na dotychczasowych zasadach oraz przeprowadzoną dokładną dezynfekcją samochodu, zachowaniem obowiązku zakrywania ust i nosa i stosowania zasady zachowania dystansu (jak w czynnościach omówionych powyżej).

Powyższe oczekiwania podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami związanymi z ogłoszeniem stanu epidemii, a także dbałością o zdrowie Państwa i naszych pracowników. W przypadku niezachowania powyższych warunków lub zwiększonego zagrożenia pracownik ma prawo do odstąpienia lub przerwania czynności.    

 

 

do góry