Nawigacja

Aktualności

12.10.2020Zalecenia dotyczące postępowania pracowników Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie w okresie pandemii SARS-CoV-2

Autor : Przemysław Lelek
Opublikowane przez : Tomasz Barański

W związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, proszę o zapoznanie się z zaleceniami i wytycznymi postępowania dla pracowników Urzędu.

 • Zalecenia dotyczące postępowania pracowników w okresie pandemii SARS-CoV-2 Ikona przedstawiająca koronawirus
  Zalecenia dotyczące postępowania pracowników w okresie pandemii SARS-CoV-2
 1. Przed przyjściem do pracy:
  1. dbaj o zdrowie własne i współpracowników,
  2. nie bagatelizuj symptomów wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, niezależnie od ich przyczyn,
  3. wykonuj regularnie pomiar temperatury ciała,
  4. w przypadku stwierdzenia u siebie objawów typowych dla zakażenia koronawirusem (gorączka, duszności, osłabienie, kaszel, bóle mięśni):
   • skonsultuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub stacją sanepidu,
   • powiadom przełożonego i utrzymuj z nim kontakt,
   • wyślij maila o stanie swojego zdrowia na adres: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl  lub sekretariat@urzadmiar.krakow.pl
   • pozostań w domu czekając na decyzję lekarza lub służb sanitarnych
 2. W chwili wchodzenia do budynku Urzędu – rozpoczęcia pracy:
  1. zdezynfekuj dłonie dostępnymi przy wejściu środkami do dezynfekcji,
  2. utrzymuj dystans 2 m od innych pracowników, szczególnie przy podpisywaniu listy, pobieraniu kluczy, itp.
 3. Podczas pracy:
  1. dbaj o higienę własną i swojego stanowiska pracy – przestrzegając zaleceń służb sanitarnych (częste mycie rąk + dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu, dezynfekcja klawiatury, myszki oraz powierzchni biurka środkiem do dezynfekcji powierzchni, używanie środków ochrony osobistej, wietrzenie pomieszczeń, itp.)
  2. utrzymuj dystans w relacjach z współpracownikami i interesantami / klientami Urzędu,
  3. o ile to możliwe stosuj środki ochrony osobistej w relacjach z interesantami / klientami Urzędu (maseczka, rękawiczki przyłbica),
  4. pozostaw w kwarantannie na co najmniej 48 godzin otrzymane z zewnątrz listy, przesyłki, przyrządy itp. – o ile ich załatwienie nie jest pilne,
  5. ogranicz do minimum przyjmowanie gości / interesantów w pomieszczeniach służbowych Urzędu – zachęcaj do kontaktu telefonicznego oraz poprzez wiadomość e-mail.
 4. W przypadku wystąpienia objawów typowych dla SARS-CoV-2 w miejscu pracy:
  1. Ogranicz całkowicie kontakt bezpośredni z innymi pracownikami na terenie Urzędu,
  2. Powiadom telefonicznie przełożonego, Kierownika Referatu Kadr i Szkolenia lub Inspektora ds. bhp oraz utrzymuj z nimi kontakt, a także wyślij e-mail o stanie swojego zdrowia na adres: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl  lub sekretariat@urzadmiar.krakow.pl
  3. Udaj się możliwie najkrótszą drogą wcześniej wyznaczonego przez przełożonego pomieszczenia (np. salę  konferencyjną), w którym będziesz odizolowany od pozostałych współpracowników,
  4. Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym i członkami najbliższej rodziny,
  5. Oczekuj w wyznaczonym pomieszczeniu na działanie służb sanitarnych.
 5. Postępowanie przełożonego w sytuacji wystąpienia objawów u pracownika  (sytuacja opisana w pkt. 4):
  1. Potwierdź informacje telefonicznie z samym pracownikiem w przypadku, gdy informacja pochodzi z innego źródła,
  2. W sposób spokojny i opanowany wspieraj pracownika i kieruj jego działaniem zgodnie z przyjętą procedurą w OUM,
  3. Utrzymuj kontakt telefoniczny i monitoruj stan zdrowia chorego,
  4. Odizoluj pracownika w wyznaczonym pomieszczeniu,
  5. Powiadom o zdarzeniu Dyrektora Urzędu,
  6. Zabezpiecz miejsce pracy pracownika przed dostępem innych osób przez co najmniej 72 godziny,
  7. W uzgodnieniu z Dyrektorem Urzędu poinformuj Sanepid lub inne służby ratunkowe oraz pozostałych pracowników wydziału / komórki organizacyjnej,
  8. Wytypuj pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną i ogranicz ich poruszanie się po Urzędzie,
  9. Sporządź listę wyżej wymienionych pracowników dla potrzeb Sanepidu, określając:
   • imię i nazwisko,
   • adres zamieszkania,
   • numer telefonu komórkowego,
   • krótki opis formy kontaktu,
   • termin ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.
  10. Postępuj zgodnie z poleceniami przełożonych oraz wytycznymi służb sanitarnych,
  11. Skieruj pracowników, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym na pracę zdalną do czasu otrzymania wyników testów na SARS-CoV-2 lub podjęcia decyzji przez Sanepid o kwarantannie.
do góry