Nawigacja

Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Ogólna klauzula informacyjna, w sprawie przetwarzania danych osobowych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie.

  • Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Urząd Miar w Krakowie z siedzibą pod adresem ul. Krupnicza 11, 31-123 Kraków
  • Inspektorem ochrony danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie jest Mirosław Banach
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji postępowań lub zadań określonych na podstawie przepisów prawa lub umowy cywilno-prawnej.
  • Jeżeli określone postępowanie tego wymaga, to odbiorcą danych osobowych może być Główny Urząd Miar w Warszawie, z siedzibą pod adresem ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa. Dane osobowe są przechowywane przez minimalny okres wymagany przez prawo.
  • Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Danych Osobowych gdy uzna, iż  przetwarzanie danych osobowych realizowane w postępowaniu narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany i nie będą prowadzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacja szczegółowa określona wymogiem art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. znajduje się w dokumentach specyficznych dla określonego postępowania.

do góry