Nawigacja

Jednostka Notyfikowana

Deklaracja bezstronności, niezależności i poufności

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański


Deklaracja bezstronności, niezależności i poufności

Jako Kierownik Jednostki Notyfikowanej Nr 1445 zapewniam, że kierowana przeze mnie jednostka, uczestnicząc w procesie oceny zgodności przyrządów pomiarowych jako strona trzecia, przestrzega zasad bezstronności, niezależności i poufności.

Realizację powyższych zasad wyrażamy poprzez:

  • prowadzenie działalności inspekcyjnej w sposób bezstronny i niezależny od stron zainteresowanych,
  • podejmowanie obiektywnych decyzji na podstawie uzyskanych wyników inspekcji,
  • zabezpieczenie bezstronności działalności inspekcyjnej przed wpływami komercyjnymi, finansowymi i innymi, które mogłyby deklarowaną bezstronność naruszać,
  • reagowanie na zidentyfikowane ryzyka lub inne zdarzenia zagrażające bezstronności działalności,
  • brak zaangażowania w jakiekolwiek działania mogące kolidować z niezależnością osądów i rzetelnością jednostki, a w szczególności w: projektowanie, wytwarzanie, dostawę, instalację, zakupy, prawa własności, zakupy, użytkowanie lub utrzymanie przedmiotów inspekcji,
  • utrzymanie – jako urząd – niezależności organizacyjnej,
  • uniezależnienie wynagrodzenia personelu jednostki od liczby przeprowadzanych inspekcji i uzyskanych wyników,
  • traktowanie jako poufnych wszelkich informacji dotyczących Klientów i ich przyrządów pomiarowych, otrzymanych i/lub wytworzonych w trakcie realizacji działalności inspekcyjnej.

Zapewniam, że treść i wartości powyższej Deklaracji Bezstronności, Niezależności i Poufności są znane, rozumiane i przestrzegane w praktyce przez wszystkich pracowników Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

Jerzy Poznański
Dyrektor OUM w Krakowie
Kierownik Jednostki Notyfikowanej Nr 1445

Kraków, dn. 15 stycznia 2015 r.    

do góry