Nawigacja

Zespół laboratoriów wzorcujących

Zespół laboratoriów wzorcujących

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Zespół Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a nasze kompetencje techniczne zostały uznane w styczniu 2006r. przez Polskie Centrum Akredytacji Certyfikat Akredytacji
Certyfikat akredytacji dla Zespołu Laboratoriów Wzorcujących OUM w Krakowie wystawione przez Polskie Centrum Akredytacji

Misją Laboratoriów wchodzących skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie dostarczania wiarygodnych wzorców jednostek miar określonych wielkości fizycznych.

Posiadamy akredytację w następujących dziedzinach pomiarowych

 • 3 Wielkości chemiczne
  • 3.01 pH-metria
  • 3.02 konduktometria
 • 6 Wielkości geometryczne
  • 6.01 długość
  • 6.02 kąt
  • 6.03 geometria powierzchni
 • 7 Wielkości elektryczne DC i m.cz.
  • 7.01 napięcie, prąd (DC)
  • 7.02 napięcie, prąd (AC)
  • 7.03 rezystancja (DC)
  • 7.06 indukcyjność, pojemność
  • 7.10 wysokie napięcie i prąd
  • 7.11 elektryczna symulacja wielkości fizycznych
 • 10 Czas i częstotliwość
  • 10.01 czas (przedział czasu)
 • 12 Siła i moment siły
  • 12.01 siła
  • 12.03 udarność
 • 13 Twardość
  • 13.01 twardość
 • 15 Masa
  • 15.01 wagi
  • 15.02 wzorce masy
 • 16 Wielkości optyczne
  • 16.03 spektrofotometria
 • 17 Ciśnienie i próżnia
  • 17.01 ciśnienie
 • 19 Temperatura
  • 19.01 termometria elektryczna
  • 19.02 termometria nieelektryczna

W skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie wchodzi 10 Laboratoriów Wzorcujących:

oraz

W przypadku jakichkolwiek uwag lub pytań dotyczących systemu zarządzania prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu ds. Systemu Zarządzania Jerzy Woźniczka

do góry