Nawigacja

Zespół laboratoriów wzorcujących

Polityka jakości Zespołu laboratoriów wzorcujących

Autor : Jerzy Woźniczka
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Deklaracja najwyższego kierownictwa Zespołu Laboratoriów Wzorcujących
Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie

Misją Laboratoriów wchodzących w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących jest wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom Klientów w zakresie dostarczania wiarygodnych wzorców jednostek miar określonych wielkości fizycznych.

Dla wypełnienia tej misji - jako Dyrektor OUM Kraków i Kierownik Zespołu Laboratoriów Wzorcujących - postawiłem przed nim następujące cele:

 • utrzymanie, przez ciągłe doskonalenie skuteczności, Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005
 • stały wzrost zaufania i satysfakcji naszych Klientów z poziomu świadczonych przez nas usług wzorcowania przyrządów pomiarowych,
 • umocnienie - jako dostawcy usług w zakresie wzorcowania przyrządów pomiarowych - przodującej pozycji na swoim obszarze działania,
 • systematyczne poszerzanie oferty usług wzorcowania, świadczonych naszym Klientom,
 • stworzenie w odbiorze Klientów, klimatu i opinii Laboratorium Wzorcującego, przyjaznego każdemu Klientowi.


Realizując wyznaczone cele Laboratoria Wzorcujące w swojej działalności:

 • przestrzegają zasad dobrej praktyki profesjonalnej,
 • przykładają najwyższą uwagę do wymagań Klientów i jakości przeprowadzanych wzorcowań,
 • spełniają wszystkie kryteria dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących wynikających z normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz wymagań Polskiego Centrum Akredytacji,
 • systematycznie analizują i doskonalą stosowane metody laboratoryjne,
 • stale podnoszą kwalifikacje personelu laboratoriów,
 • utrzymują - przez wzorcowanie w laboratoriach akredytowanych - wiarygodność posiadanego wyposażenia pomiarowego,
 • unikają angażowania się w jakąkolwiek działalność, która mogłaby ograniczyć zaufanie do ich kompetencji, rzetelności i bezstronności.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów są kompetencje kierownictwa i pracowników laboratorium, ich świadomości istoty i ważności prowadzonych działań, świadomość konieczności stałego doskonalenia Systemu Zarządzania oraz zapewnienie środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania laboratoriów.

Deklaruję, że wszyscy pracownicy, każdego z laboratoriów znają, rozumieją, akceptują i stosują w swojej pracy Politykę Jakości oraz pozostałe dokumenty i ustalenia przyjętego w Zespole Laboratoriów Wzorcujących OUM Kraków Systemu Zarządzania.


Dyrektor
Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie
Jerzy Poznański

Kraków dn. 11.09.2006

do góry