Nawigacja

Metrologia prawna

Wykaz legalizowanych przyrządów

Opublikowane przez : Tomasz Barański

 

Laboratorium Masy
(legazlizacja/ekspertyza)

 • odważniki klas dokładności F1 i F2 (1mg - 50kg),
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I - specjalnej, mechaniczne i elektroniczne,

Laboratorium Termometrii i Przepływu
(legalizacja/ekspertyza)

 • liczniki do gazu (gazomierze),
 • liczniki do wody (wodomierze),
 • liczniki do cieczy innych niż woda,
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy,
 • przyrządy do pomiaru długości drutu, kabla, tkanin, materiałów opatrunkowych, taśmowych i papierowych,
 • maszyny do pomiaru pola powierzchni skór,
 • manometry do pomiaru ciśnienia w ogumieniu pojazdów mechanicznych,

Laboratorium Elektryczności i Czasu
(ekspertyza)

 • liczników energii elektrycznej czynnej kl. 0,2 i mniejszej dokładności
 • urządzeń do wzorcowania i legalizacji liczników energii elektrycznej

Wydział Legalizacji
 (legalizacja/ekspertyza)

 • odważniki dokładniejsze kl.4(M1),
 • odważniki handlowe zwyczajne kl.5(M2),
 • wagi legalizacyjne II i IV rzędu,
 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności 2,3,4 ogólnego przeznaczenia,
 • wagi automatyczne porcjujące (w tym dozowniki objętościowe),
 • wagi automatyczne przenośnikowe,
 • wagi automatyczne odważające,
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków,
 • wagi automatyczne kontrolne i sortujące,
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu,
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych,
 • podzielnie wag przesuwnikowych,
 • zbiorniki pomiarowe,
 • samochodowe cysterny pomiarowe,
 • mierniki do pomiaru wysokości napełniania zbiorników,
 • pływakowe mierniki do pomiaru objętości mleka,
 • odmierzacze paliw ciekłych innych niż gaz ciekły,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan,
 • instalacje pomiarowe do napełniania cystern (do cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min),
 • taksometry,
 • wodomierze,
 • gazomierze turbinowe, rotorowe i miechowe (o max. strumieniu objętości nie większej niż 6500 m3/h),
 • przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody,
 • ciepłomierze do wody,
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody,
 • przetworniki przepływu do ciepłomierzy do wody,
 • przyrządy do pomiaru długości drutu i kabla

Wydział Zamiejscowy w Przemyślu
(legalizacja)

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII
 • odważniki klas dokładności: F2, M1, M2
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • zbiorniki pomiarowe
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda
  • odmierzacze paliw ciekłych
  • odmierzacze biopaliw ciekłych
  • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego LPG
 • wagi automatyczne
  • dla pojedynczych ładunków
  • porcjujące
  • odważające
  • przenośnikowe
  • wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
  • samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe
 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

(sprawdzenie)

 • podzielnie wag przesuwnikowych
 • układ taryf w taksometrze

Wydział Zamiejcowy w Tarnobrzegu
(legalizacja/ekspertyza)

 • taksometry
 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2,
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII,
 • wagi automatyczne
  • porcjujące oraz dozowniki objętościowe
  • przenośnikowe
  • odważające
  • dla pojedynczych ładunków
  • kontrolne i sortujące
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ l,
 • wodomierze
 • instalacje pomiarowe
  • do gazu ciekłego propan-butan o maksymalnym strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm 3/min
  • do pozostałych cieczy innych niż woda o maksymalnym strumieniu objętości niż większym niż 6000 dm 3/min
  • instalacje napełniania cystern
 • odmierzacze paliw ciekłych, biopaliw i gazu ciekłego propan-butan
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • tachografy samochodowe
 • taksometry

(sprawdzenie)

 • podzielnie wag prostodźwigniowych

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie
(legalizacja/ekspertyza)

 • odważniki klasy dokładności F2, M1, M2,
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I, II, III i IIII,
 • urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe,
 • taksometry elektroniczne,
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy,
 • drogowe cysterny pomiarowe,
 • wodomierze,
 • gazomierze ( miechowe, rotorowe, turbinowe)
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy,
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odmierzacze gazu ciekłego propan­–butan,
 • odmierzacze biopaliw ciekłych,
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • wagi automatyczne porcjujące
 • wagi automatyczne odważające
 • wagi automatyczne przenośnikowe
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych,
 • gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ l,
 • liczniki energii elektrycznej prądu przemiennego,
 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych,

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie
(legazliacja/ekspertyza)

 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • odważniki klasy dokładności M1 oraz M2
 • wagi nieautomatyczne
 • liczniki energii elektrycznej czynnej prądu przemiennego
 • wodomierze
 • instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
 • instalacje pomiarowe do cieczy spożywczych
 • instalacje pomiarowe do gazu ciekłego propan-butan
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan
 • przeliczniki wskazujące do ciepłomierzy do wody z wyłączeniem przeliczników wskazujących do ciepłomierzy zwężkowych
 • pary czujników temperatury do ciepłomierzy do wody z wyłączeniem par czujników temperatury do ciepłomierzy zwężkowych
 • wagi automatyczne: dla pojedynczych ładunków, porcjujące, odważające, przenośnikowe oraz wagonowe (po ocenie zgodności)
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • taksometry elektroniczne
 • urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe
 • drogowe cysterny pomiarowe

Wydział Zamiejscowy w Jaśle
(legalizacja/ekspertyza)

 • wagi nieautomatyczne
 • wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu
 • wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych
 • wagi automatyczne:
  • dla pojedynczych ładunków,
  • porcjujące,
  • odważające,
  • przenośnikowe,
  • wagonowe;
 • odważniki klas dokładności F2 , M1 , M2 , o wartościach nominalnych masy od 1 mg do 25 kg
 • gęstościomierze zbożowe użytkowe ¼ L
 • wodomierze przeznaczone do pomiaru objętości wody czystej, zimnej lub podgrzanej
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • odmierzacze gazu ciekłego propan-butan, w tym gazu skroplonego (LPG)
 • instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy
 • instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3 /min
 • taksometry elektroniczne
 • tachografy samochodowe
 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu
(legalizacja/ekspertyza)

 • wagi nieautomatyczne klas dokładności I, II, III i IIII,
 • wagi automatyczne
  • dla pojedynczych ładunków,
  •  porcjujące,
  •  odważające,
  • przenośnikowe,
  • wagonowe,
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru gazu ciekłego propan – butan (LPG), w tym:
  • odmierzacze gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG),
  • instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG),
  • instalacje pomiarowe do napełniania cystern kolejowych albo samochodowych do gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości nie większym niż 1000 dm3/min,
 • instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, w tym:
  • odmierzacze paliw ciekłych,
  • odmierzacze biopaliw ciekłych,
  • instalacje pomiarowe montowane na cysternach samochodowych do cieczy o lepkości nie większej niż 20 mPa.s, z wyłączeniem gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG),
  • instalacje pomiarowe do napełniania albo opróżniania cystern kolejowych albo samochodowych, z wyłączeniem gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG), o strumieniu objętości nie większym niż 6000 dm3/min,
  • instalacje pomiarowe do mleka o strumieniu objętości nie większym niż 2000 dm3/min,
  • instalacje pomiarowe do tankowania samolotów,
 • zbiorniki pomiarowe do cieczy
 • drogowe cysterny pomiarowe
 • taksometry elektroniczne
 • urządzenia rejestrujące stosowane w transporcie drogowym – tachografy samochodowe

(sprawdzenie)

 • podzielnie wag przesuwnikowych,
 • zmiana układu taryf w taksometrze elektronicznym
do góry