Nawigacja

Nadzór metrologiczny

Tachografy cyfrowe

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Nadzór organów administracji miar nad przestrzeganiem
przepisów ustawy o Tachografach cyfrowych.

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie sprawuje nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty tachografów cyfrowych. W ramach tego nadzoru przeprowadzana jest, co najmniej raz na dwa lata, kontrola w zakresie:

  • spełniania przez podmiot prowadzący warsztat wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 5 ustawy o systemie tachografów cyfrowych,
  • prawidłowości wykonania czynności sprawdzenia tachografów cyfrowych,
  • prawidłowości prowadzenia dokumentacji, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie tachografów cyfrowych.
do góry