Nawigacja

Ocena zgodności

Zakres notyfikacji

Opublikowane przez : Tomasz Barański

ZAKRES NOTYFIKACJI JN 1445

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie jako Jednostka Notyfikowana nr 1445 przeprowadza ocenę zgodności przyrządów pomiarowych w oparciu o

 1. Dyrektywę 2009/23/EC (ex-90/384/EEC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wag nieautomatycznych (NAWI), wprowadzoną do prawa polskiego
  Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności
  lp. Rodzaj przyrządu pomiarowego Procedura oceny wg dyrektywy jw. Moduł realizowany przez JN 1445
  1.1 Wagi nieautomatyczne Legalizacja WE (EC) Załącznik II.3
 2. Dyrektywę 2004/22/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych (MID), wprowadzoną do prawa polskiego Rozporządzeniem MG z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych
  lp. Rodzaj przyrządu pomiarowego Procedura oceny wg dyrektywy jw. Moduł realizowany
  przez JN 1445
  2.1 Wodomierze – załącznik MI-001 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.2 Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy – załącznik MI-002 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.3 Liczniki energii elektrycznej czynnej – załącznik MI-003 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.4 Ciepłomierze – załącznik MI-004 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.5 Instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda – odmierzacze paliw – załącznik MI-005 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.6 Wagi automatyczne – załącznik MI-006 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu Moduł F1
  2.7 Taksometry – załącznik MI-007 Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu Moduł F
  2.8 Miary materialne – załącznik MI-008
  - materialne miary długości
  Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu Moduł F1
  2.9 Miary materialne – załącznik MI-008
  - naczynia wyszynkowe
  Deklaracja zgodności na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji z weryfikacją wyrobu Moduł A1
  Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu Moduł F1
  2.10 Przyrządy do pomiaru wymiarów geometrycznych – załącznik MI-009
  - przyrządy do pomiaru długości

  Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu poprzedzoną badaniem typu

  Moduł F

  Deklaracja zgodności w oparciu o weryfikację wyrobu

  Moduł F1

do góry