Nawigacja

Ocena zgodności

Zakres notyfikacji

Autor : Mirosław Banach
Opublikowane przez : Tomasz Barański

ZAKRES NOTYFIKACJI JN 1445

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie jako Jednostka Notyfikowana nr 1445 przeprowadza ocenę zgodności przyrządów pomiarowych w oparciu o

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych, wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych

Lp.

Kategoria wyrobu

Procedura oceny zgodności

1.1

Wagi nieautomatyczne

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu
Moduł F1: Zgodność w oparciu o weryfikację wyrobu

 1. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla przyrządów pomiarowych, wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych

Lp.

Kategoria wyrobu

Procedura oceny zgodności

2.1

Wodomierze (MI-001)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.2

Gazomierze i przeliczniki do gazomierzy (MI-002)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.3

Liczniki energii elektrycznej czynnej (MI-003)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.4

Ciepłomierze (MI-004)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.5

Instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda (MI-005):

 • odmierzacze paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów)
 • instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach samochodowych (przewoźne) do cieczy o małej lepkości
  (< 20 mPa×s)
 • instalacje pomiarowe do gazów ciekłych pod ciśnieniem, mierzonych w temp. równej lub wyższej niż 10°C
 • instalacje pomiarowe do mleka

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.6

Wagi automatyczne (MI-006)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

Moduł F1: Zgodność w oparciu o weryfikację wyrobu

2.7

Taksometry (MI-007)

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

2.8

Miary materialne (MI-008):

 •  materialne miary długości

Moduł F1: Zgodność w oparciu o weryfikację wyrobu

2.9

Miary materialne (MI-008):

 • naczynia wyszynkowe

Moduł A2: Wewnętrzna kontrola produkcji oraz nadzorowana kontrola przyrządów w losowych odstępach czasu

Moduł F1: Zgodność w oparciu o weryfikację wyrobu

2.10

Przyrządy do pomiaru wymiarów (MI-009):

 • przyrządy do pomiaru długości

Moduł F: Zgodność z typem w oparciu o weryfikację wyrobu

Moduł F1: Zgodność w oparciu o weryfikację wyrobu

do góry