Nawigacja

Szkolenia

Szkolenia

Opublikowane przez : Tomasz Barański

Okręgowy Urząd Miar w Krakowie przyjmuje zgłoszenia na szkolenia organizowane w zakresie tachografów cyfrowych.

Termin przeprowadzenia szkolenia uzależniony jest od ilości zgłoszonych uczestników.

Szkolenie zorganizowane jest w oparciu o Upoważnienie Prezesa GUM z dnia 10.03.2006 r. wydane dla Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie do organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie tachografów cyfrowych na podstawie art. 16 ust.7 ustawy o systemie tachografów cyfrowych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.Nr 180, poz. 1494).

Koszt szkolenia wynosi 1 800,- zł od jednego uczestnika, nie obejmuje noclegów i wyżywienia.

Szkolenie odbędzie się w zależności od potrzeb zgłaszającego w:

 • Okręgowym Urzędzie Miar w Krakowie
 • Obwodowym Urzędzie Miar w Rzeszowie
  (najbliższy hotel w rejonie to HOTEL FORUM 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 19, tel. (0-17) 859-40-38, www.hotelforum.pl, rezerwacja we własnym zakresie)

  Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia:
   
 • Podstawy prawne dotyczące systemu tachografów cyfrowych
 • Wymagania dla cyfrowych urządzeń rejestrujących
 • Rodzaje i wymagania dla kart tachografowych
 • Obsługa tachografów cyfrowych
 • Piktogramy – czytanie wydruków i informacji z wyświetlacza
 • Sprawdzanie tachografu – metody i wymagane wyposażenie
 • Podstawy szacowania niepewności pomiarów
 • Wprowadzanie i pobieranie danych oraz ich archiwizacja
 • Podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa systemu tachografów cyfrowych
 • Praktyczne ćwiczenia z obsługi, sprawdzania, kalibracji i archiwizacji danych.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie ul. Krupnicza 11 na wypełnionym formularzu
na adres e-mail: oum.krakow@poczta.gum.gov.pl lub fax: 12-422-84-63
Zakwalifikowanie zgłaszającego na szkolenie nastąpi po dokonaniu wpłaty na konto Okręgowego Urzędu Miar
NBP o/o Kraków nr 26101012700037952231000000.
Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazana pisemnym potwierdzeniem ze strony OUM Kraków – drogą elektroniczną lub faxem.

do góry