Nawigacja

Wzorcowanie

Zlecenie wzorcowania

Autor : Mirosław Banach
Opublikowane przez : Tomasz Barański

W celu złożenia przez Klienta zlecenia wzorcowania przyrządów pomiarowych w jednym z Laboratoriów Wzorcujących wchodzących w skład Zespołu Laboratoriów Wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie należy:

  1. Dokonać rejestracji nowego Klienta w systemie Świteź (dotyczy osób i podmiotów, które jeszcze takiej rejestracji nie dokonały):
  2. Złożyć zlecenie wzorcowania przyrządów pomiarowych wypełniając elektroniczny formularz w systemie Świteź:
  3. Dostarczyć przyrządy pomiarowe do laboratorium wybranego przy składaniu wniosku lub przekazać przyrządy pracownikowi laboratorium w miejscu ich ustawienia/pracy.

Dostarczenie przyrządów do laboratorium może nastąpić:

  • osobiście przez zgłaszającego
  • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej


Zlecenie wzorcowania przyrządu pomiarowego jest traktowane przez Laboratorium Wzorcujące jako wyrażenie przez Klienta woli wzorcowania danego przyrządu w całym jego zakresie/-ach pomiarowym/-ych.

W przypadku, gdy Klient, ze względu na specyfikę wykonywanych danym przyrządem pomiarów chce dokonać wzorcowania przyrządu tylko w wybranych punktach zakresu pomiarowego, powinien szczegółowo wyspecyfikować te punkty w składanym zleceniu.

Ponadto, jeżeli Klient chce aby laboratorium zamieściło w świadectwie wzorcowania dodatkowe informacje np. datę następnego wzorcowania lub stwierdzenie zgodności ze specyfikacją lub wymaganiami, powinien zaznaczyć to również w formularzu zlecenia.

Przeprowadzenie wzorcowania dokumentowane jest świadectwem wzorcowania.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania po uregulowaniu należności za wykonaną usługę.

 

do góry