Nawigacja

Wzorcowanie

Wykaz przyrządów wzorcowanych w zakresie akredytowanym

Autor : Mirosław Banach
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących AP 082 wraz z zakresami pomiarowymi oraz zdolnością pomiarową CMC dostępny jest na stronach Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium Masy

 • siłomierze i przetworniki siły od 0,1 N do 1000 kN, wg norm PN EN ISO (obecnie możliwe wzorcowanie do 50 kN)
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 3000 kN dla sił ściskających- wg norm PN EN ISO; ASTM
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 500 kN dla sił rozciągających - wg norm PN EN ISO; ASTM
 • ekstensometry, systemy przemieszczenia trawersy, współpracujące z maszynami wytrzymałościowymi do 1300 mm - wg norm PN EN ISO
 • młoty wahadłowe Charpy'ego od 1 J do 750 J - wg norm PN EN ISO
 • twardościomierze do metali Rockwella - wg norm PN EN ISO; ASTM
 • twardościomierze do metali Brinella - wg norm PN EN ISO; ASTM
 • twardościomierze do metali Vickersa - wg norm PN EN ISO; ASTM
 • twardościomierze do metali uniwersalne - wg norm PN EN ISO; ASTM
 • wagi nieautomatyczne (specjalnej, mechaniczne i elektroniczne) klasy dokładności I
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F1 i F2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 40 kg

Laboratorium Termometrii i Przepływu

 • pehametry w zakresie od 1 do 14 oraz w zakresie napięcia stałego od -1400 mV do 1400 mV
 • elektrody pehametryczne w zakresie od 45 mV do 75 mV
 • konduktometry w zakresie od 0,250 μS/cm do 150 mS/cm
 • spektrofotometry w zakresie widmowego współczynnika przepuszczania w zakresie od 0,1 do 1,0 (zakres widmowy od 400 nm do 850 nm)
 • spektrofotometry w zakresie gęstości optycznej widmowego współczynnika przepuszczania w zakresie od 0 do 1,0 (zakres widmowy od 400 nm do 850 nm)
 • spektrofotometry w zakresie długości fali od 400 nm do 800 nm
 • ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia atmosferycznego elektroniczne i sprężynowe w zakresie od 750 hPa do 1150 hPa
 • ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia względnego elektroniczne i sprężynowe oraz manometry do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi w zakresie od -90 kPa do 3000 kPa
 • ciśnieniomierze elektroniczne i sprężynowe w zakresie od 0 do 70 MPa
 • termometry elektryczne elektroniczne (cyfrowe i analogowe) w zakresie od -50 ºC do 1100 ºC
 • czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych w zakresie od 100 ºC do 1100 ºC
 • czujniki termoelektryczne z metali nieszlachetnych w zakresie od 100 ºC do 1100 ºC
 • platynowe czujniki termometrów rezystancyjnych w zakresie 0,01 ºC (ppw) oraz od -50 ºC do 260 ºC
 • termometry szklane cieczowe z działka elementarną nie mniejszą niż 0,1 ºC w zakresie od -50 ºC do 260 ºC

Laboratorium Elektryczności i Czasu

 • przekładniki prądowe kl. 0,02 i mniejszej dokładności o zakresie 0,1 ÷ 5000 A/5 A/1 A
 • przekładniki napięciowe kl. 0,02 i mniejszej dokładności o zakresie 1 ÷ 35 kV/0,1 kV
 • kilowoltomierze analogowe i cyfrowe o zakresie do 75 kV
 • mierniki napięcia przebicia
 • testery izolacji
 • amperomierze cyfrowe o zakresie do 20 A prądu stałego oraz przemiennego o częstotliwości do 5 kHz
 • woltomierze cyfrowe napięcia stałego do 1000 V
 • woltomierze cyfrowe napięcia przemiennego do 1000 V i częstotliwości do 20 kHz
 • omomierze cyfrowe w zakresie do 1 GΩ
 • analogowe i cyfrowe mierniki cęgowe
 • kalibratory w zakresie napięcia, natężenia prądu i oporu
 • oporniki wzorcowe o zakresie 0,0001 Ω ÷ 20 GΩ
 • oporniki dekadowe o zakresie 0,001 Ω ÷ 100 GΩ
 • boczniki prądowe wzorcowane jako opornik wzorcowy
 • mierniki do pomiaru parametrów wyłączników różnicowoprądowych
 • mierniki do pomiaru rezystancji izolacji
 • mierniki do pomiaru rezystancji uziemień
 • mierniki parametrów instalacji elektrycznych
 • analizatory mocy w zakresie pomiaru napięć, prądów, mocy, współczynnika mocy
 • przyrządy do pomiarów RLC
 • kalibratory - symulatory temperatury
 • mierniki i multimetry cyfrowe pracujące jako wskaźniki temperatury
 • sekundomierze (stopery) mechaniczne
 • sekundomierze (stopery) elektroniczne

Wydział Zamiejscowy w Przemyślu

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 25000 g

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 25000 g

Wydział Zamiejcowy w Rzeszowie

 • twardościomierze Rockwella - wg norm PN EN ISO
 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe do 10000 kg
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 25000 g

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 25000 g

Wydział Zamiejscowy w Jaśle

 • płytki wzorcowe o długości nominalnej (0,5 ÷ 500) mm klas dokładności 0, 1, 2
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne o długości do 80 mm
 • suwmiarki w zakresie pomiarowym (0 ÷ 1000) mm
 • wysokościomierze suwmiarkowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 1000) mm
 • głębokościomierze suwmiarkowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 500) mm
 • mikrometry zewnętrzne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 175) mm
 • głębokościomierze mikrometryczne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 150) mm
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 200) mm
 • przymiary sztywne, półsztywne, składane w zakresie pomiarowym (0 ÷ 5000) mm
 • przymiary wstęgowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 30000) mm
 • płytki kątowe Johanssona, Kusznikowa i przywieralne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 360)o
 • kątomierze uniwersalne w zakresie pomiarowym (0 ÷ 360)o
 • kątowniki 90o walcowe do 315 mm
 • kątowniki 90o dwuramienne o długości dłuższego ramienia do 600 mm
 • poziomnice liniałowe w zakresie pomiarowym (0 ÷ 1) mm/m
 • poziomnice budowlane o długości do 120 cm
 • płaskie płytki interferencyjne o średnicy do 100 mm
 • porównawcze wzorce chropowatości o wartościach parametru Ra do 12,5 µm
 • liniały krawędziowe o długości do 500 mm
 • wagi nieautomatyczne w zakresie pomiarowym do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach nominalnych od 1 g do 25000 g
 • ciśnieniomierze sprężynowe (czynnik – gaz) w zakresie pomiarowym (-0,1 ÷ 0,25) MPa
 • ciśnieniomierze sprężynowe (czynnik – ciecz) w zakresie pomiarowym (0,02 ÷ 60) MPa

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności: I, II, III, IIII oraz bezklasowe do 6000 kg
 • wzorce masy, odważniki klasy dokładności F2, M1, M2 o masach nominalnych od 1 mg do 20 kg
 • wzorce masy 25 kg
 • obciążniki technologiczne o masach od 1 g do 25000 g
do góry