Nawigacja

Wzorcowanie

Wykaz przyrządów wzorcowanych poza akredytacją

Autor : Zbigniew Kasperczyk
Opublikowane przez : Tomasz Barański

Laboratorium Masy

 • siłomierze i przetworniki siły od 0,1 N do 1000 kN, wg norm PN EN ISO (obecnie możliwe wzorcowanie do 50 kN),
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 3000 kN dla sił ściskających- wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • maszyny wytrzymałościowe i urządzenia technologiczne od 10 N do 500 kN dla sił rozciągających - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • ekstensometry zamontowane w maszynach wytrzymałościowych do 50 mm - wg norm PN EN ISO,
 • młoty wahadłowe Charpy'ego od 1 J do 750 J - wg norm PN EN ISO,
 • twardościomierze Rockwella - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze Brinella - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze Vickersa - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • twardościomierze uniwersalne - wg norm PN EN ISO; ASTM,
 • wzorce masy, odważniki klas dokładności F1 i F2 (1 mg - 50 kg) i obciążniki,
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności I - specjalnej, mechaniczne i elektroniczne,

Laboratorium Termometrii i Przepływu

 • wilgotnościomierze oporowe do drewna
 • zbiorniki pomiarowe
 • instalacje nalewcze
 • termometry szklane do produktów naftowych
 • termometry szklane kontaktowe
 • bazy drogowe do sprawdzania tachografów i taksometrów
 • mierniki do pomiaru wysokości napełniania zbiorników

Laboratorium Elektryczności i Czasu

 • liczniki energii elektrycznej kl. 0,1 i mniejszej dokładności,
 • urządzenia do sprawdzania liczników energii elektrycznej,
 • tory pomiarowe czasu,
 • tory pomiarowe temperatury,
 • amperomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie do 50A prądu stałego oraz przemiennego o częstotliwości do 5kHz,
 • woltomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie do 1000V napięcia stałego oraz przemiennego o częstotliwości do 5kHz,
 • watomierze analogowe kl. 0,1 i mniejszej dokładności o zakresie napięciowym do 1000V i prądowym do 50A,
 • omomierze analogowe w zakresie: 0,01 Ω ÷ 100 MΩ,
 • multimetry i przyrządy cyfrowe z funkcjami pomiaru mocy wzorcowanych prądem przemiennym o częstotliwości do 5kHz,
 • analogowe i cyfrowe mierniki cęgowe,
 • mostki laboratoryjne do pomiaru oporu (Wheatstone'a i Thomsona) kl. 0,01 i mniejszej dokładności,
 • mostki techniczne Wheatstone'a i Thomsona kl. 1 i mniejszej dokładności,
 • mierniki do pomiarów pętli zwarcia,
 • analizatory mocy w zakresie pomiaru mocy, wspólczynnika mocy,
 • wzorce pojemności elektrycznej i indukcyjności przy częstotliwości 1kHz o zakresie
  • indukcyjności: 10µH ÷ 10H,
  • pojemności: 10 pF ÷ 100µF,
 • mostki do pomiarów RLC kl. 0,1 i mniejszej dokładności,
 • przekładniki prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36kV i prąd nominalny do 1000A,
 • przekładniki prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne od 36kV do 123kV,
 • przekładniki prądowe na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej 123kV,
 • przekładniki napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36kV,
 • przekładniki napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne od 36kV do 123kV,
 • przekładniki napięciowe na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej od 123kV,
 • przekładniki kombinowane,
 • dawkowniki czasu,
 • mierniki napięcia przebicia,
 • mierniki do pomiaru rezystancji uziemień,

Wydział Legalizacji

 • wagi legalizacyjne IV rzędu
 • wagi nieautomatyczne kl. dokładności 2,3,4 ogólnego przeznaczenia
 • wagi automatyczne porcjujące (w tym dozowniki objętościowe)
 • wagi automatyczne przenośnikowe
 • wagi automatyczne odważające
 • wagi automatyczne dla pojedynczych ładunków
 • wagi automatyczne kontrolne i sortujące

Wydział Zamiejscowy w Przemyślu

 • wagi nieautomatyczne
 • ciśnieniomierze do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • instalacje pomiarowe
 • pływakowe mierniki do pomiaru objętości mleka
 • zbiorniki pomiarowe
 • przekładniki prądowe

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

 • wzorce masy III(F2) i IV(M1) rzędu,
 • Instalacje pomiarowe
 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • odważniki/wzorce klasy dokładności F2, M1, M2,
 • obciażniki
 • wagi nieautomatyczne klasy dokładności II, III, IIII, bezklasowe

Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie

 • odmierzacze paliw ciekłych,
 • podzielnie wrębowe,
 • pływakowe mierniki objętości mleka
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
 • twardościomierze Brinella,
 • twardościomierze Vickersa,
 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników.

Wydział Zamiejscowy w Tarnowie

 • instalacje pomiarowe do paliw ciekłych (innych niż gazy ciekłe)
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • mierniki wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych - po zainstalowaniu

Wydział Zamiejscowy w Jaśle

 • przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych
 • przymiary wstęgowe o zakresie pomiarowym powyżej 5 m
 • kątomierze nastawne
 • porównawcze wzorce chropowatości o wartościach parametru Ra powyżej 12,5 µm
 • podzielnie wrębowe wag nieautomatycznych
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda o strumieniu objętości do 6000 dm3/min
 • pływakowe mierniki objętości mleka
 • mierniki do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych
 • kolby metalowe II rzędu do cieczy
  • bez zaworu
  • z zaworem bez podziałki
  • z zaworem z odgórnym odczytem pojemności
 • pojemniki jednomiarowe

Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu

 • wagi nieautomatyczne
 • ciśnieniomierze do pomiaru tętniczego ciśnienia krwi
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • odmierzacze paliw ciekłych
 • odmierzacze biopaliw ciekłych
 • odmierzacze gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG)
 • instalacje pomiarowe
 • czujniki objętości gazu ciekłego propan – butan wchodzące w skład stanowisk kontrolnych do legalizacji odmierzaczy gazu ciekłego propan – butan, w tym gazu skroplonego (LPG)
 • pływakowe mierniki objętości mleka
 • zbiorniki pomiarowe
 • mierniki wysokości napełniania zbiorników po zainstalowaniu w zbiorniku
do góry