Nawigacja

Wzorcowanie

Cennik usług wzorcowania przyrządów pomiarowych

Opublikowane przez : Tomasz Barański

 

ZESPÓŁ LABORATORIÓW WZORCUJĄCYCH 
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W KRAKOWIE

Logo Zespołu Laboratoriów Wzorcujących AP082

CENNIK USŁUG WZORCOWANIA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

Pozycja cennika

Rodzaj przyrządu pomiarowego

Jedn. miary:

sztuka

Cena netto

QM

3 WIELKOŚCI CHEMICZNE

QM

3.01 pH-metria

QM

1

 

Pehametr

 

 

 

1

w zakresie pH

1

250,00

 

2

w zakresie ph i w zakresach napięcia

1

350,00

2

 

Elektroda pehametryczna

 

 

 

1

Elektroda pehametryczna

1

180,00

QM

3.02 konduktometria

QM

1

 

Konduktometr

 

 

 

1

1-3 zakresów

1

250,00

 

2

4-6 zakresów

1

350,00

 

3

7 zakresów

1

450,00

L

6 WIELKOŚCI GEOMETRYCZNE

L

6.01długość

L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Płytki wzorcowe (0,5 - 100) mm

 

 

 

 

1

pomiar długości środkowej

1

23,00

2

określenie klasy dokładności
(długość środkowa, płaskość, przywieralność, zmienność długości)

1

28,00

2

 

Płytki wzorcowe powyżej 100 mm do 500 mm

 

 

 

 

1

pomiar długości środkowej

1

100,00

2

określenie klasy dokładności
(długość środkowa, płaskość, przywieralność, zmienność długości)

1

120,00

3

 

Suwmiarka

 

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym (0 - 150) mm

1

80,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 150 mm do 500 mm

1

120,00

3

o zakresie pomiarowym powyżej 500 mm do 1000 mm

1

160,00

4

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

4

 

Wysokościomierz suwmiarkowy

 

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym (0 - 150) mm

1

80,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 150 mm do 500 mm

1

120,00

3

o zakresie pomiarowym powyżej 500 mm do 1000 mm

1

160,00

4

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

5

 

Głębokościomierz suwmiarkowy

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym (0 - 150) mm

1

80,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 150 mm do 500 mm

1

120,00

3

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

6

 

Mikrometr zewnętrzny

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym do 100 mm

1

100,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 100 mm do 175 mm

1

120,00

3

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

7

 

Głębokościomierz mikrometryczny

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym do 100 mm

1

100,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 100 mm do 150 mm

1

120,00

3

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

8

 

Średnicówka mikrometryczna dwupunktowa

 

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym do 100 mm

1

100,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 100 mm do 200 mm

1

120,00

3

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

9

 

Przymiar

 

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym do 1000 mm (jedna podziałka)

1

80,00

2

o zakresie pomiarowym powyżej 1000 mm do 5000 mm
(jedna podziałka)

1

100,00

 

 

 

3

o zakresie pomiarowym powyżej 5000 mm do 10000 mm (jedna podziałka)

1

150,00

4

o zakresie pomiarowym powyżej 10000 mm (jedna podziałka)

1

200,00

5

dodatkowy punkt wzorcowania (inny niż w procedurze)

1

10,00

Uwagi:

W przypadku wzorcowania drugiej podziałki przymiaru - cena wzrasta o 100 %

L

6.02 kąt

L

1

 

Płytki kątowe

 

 

 

 

1

Johanssona

1

50,00

2

Kusznikowa i przywieralne

1

35,00

2

 

Kątomierz

 

 

 

1

uniwersalny

1

120,00

 

2

nastawny

1

120,00

3

 

Kątownik

 

 

 

1

90o walcowy

1

240,00

2

90o dwuramienny

1

120,00

4

 

Poziomnica

 

 

 

 

1

liniałowa o zakresie pomiarowym (0 - 1) mm/m

1

200,00

2

budowlana o długości do 120 cm

1

120,00

L

6.03 geometria powierzchni

L

1

 

Płytka interferencyjna

 

 

 

 1

płaska

1

50,00

 2

płaskorównoległa

1

70,00

2

 

Liniał jednokrawędziowy

 

 

 

 

 

1

o długości do 160 mm

1

100,00

2

o długości powyżej 160 mm do 200 mm

1

120,00

3

o długości powyżej 200 mm do 500 mm

1

140,00

3

 

Liniał trójkrawędziowy

 

 

 

 

 

1

o długości do 160 mm

1

250,00

2

o długości powyżej 160 mm do 200 mm

1

300,00

3

o długości powyżej 200 mm do 500 mm

1

350,00

4

 

Wzorzec chropowatości

 

 

 

porównawczy

1

50,00

EN

7 WIELKOŚCI ELEKTRYCZNE DC i m.cz.

EN

7.01 napięcie, prąd (DC)

EN

1

 

Ogniwo

 

 

 

1

wzorcowe

1

480,00

2

 

Woltomierz analogowy

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym od 1mV do 1100V [skala 75 (kl 0,5)] pierwszy zakres

1

120,00

2

o zakresie pomiarowym od 1mV do 1100V [skala 75 (kl 0,5)] następny zakres

1

60,00

3

o zakresie pomiarowym od 1mV do 1100V [skala 150 (kl 0,2)] pierwszy zakres

1

240,00

4

o zakresie pomiarowym od 1mV do 1100V [skala 150 (kl 0,2)] następny zakres

1

120,00

3

 

Kompensator

 

 

 

1

jedna dekada

1

120,00

4

 

Amperomierz analogowy

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym od 0,1mA do 20A [skala 75 (kl 0,5)] pierwszy zakres

1

120,00

2

o zakresie pomiarowym od 0,1mA do 20A [skala 75 (kl 0,5)] następny zakres

1

60,00

3

o zakresie pomiarowym od 0,1mA do 20A [skala 150 (kl 0,2)] pierwszy zakres

1

240,00

4

o zakresie pomiarowym od 0,1mA do 20A [skala 150 (kl 0,2)] następny zakres

1

120,00

5

 

Multimetr

 

 

 

1

zakres pomiaru prądu i napięcia w miernikach cyfrowych pow 3,5 cyfry

1

60,00

2

część pomiarowa prądu i napięcia w miernikach cyfrowych do 3,5 cyfry

1

120,00

6

 

Zakres symulacji

 

 

 

1

napięcia w kalibratorze wielkości elektrycznych

1

60,00

2

prądu w kalibratorze wielkości elektrycznych

1

60,00

7

 

Prąd zadziałania

 

 

 

1

w miernikach parametrów sieci (część pomiarowa)

1

80,00

EN

7.02 napięcie, prąd (AC)

 

EN

1

 

Woltomierz analogowy

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym do 1100V [skala 75 (kl 0,5)] pierwszy zakres

1

120,00

2

o zakresie pomiarowym do 1100V [skala 75 (kl 0,5)] następny zakres

1

60,00

3

o zakresie pomiarowym do 1100V [skala 150 (kl 0,2)] pierwszy zakres

1

240,00

4

o zakresie pomiarowym do 1100V [skala 150 (kl 0,2)] następny zakres

1

120,00

2

 

Amperomierz analogowy

 

 

 

1

o zakresie pomiarowym od 1mA do 10 A [skala 75 (kl 0,5)] pierwszy zakres

1

120,00

2

o zakresie pomiarowym od 1mA do 10 A [skala 75 (kl 0,5)] następny zakres

1

60,00

3

o zakresie pomiarowym od 1mA do 10 A [skala 150 (kl 0,2)] pierwszy zakres

1

240,00

4

o zakresie pomiarowym od 1mA do 10 A [skala 150 (kl 0,2)] następny zakres

1

120,00

3

 

Woltomierz wysokiego napięcia

 

 

 

1

kilowoltomierz analogowy PS-1

1

240,00

2

kilowoltomierz analogowy C 50

1

240,00

3

kilowoltomierz analogowy C96, C196, C100 - za zakres

1

200,00

4

 

Układ wysokonapięciowy specjalizowany

 

 

 

1

miernik Skora

1

480,00

5

 

Próbnik

 

 

 

1

wysokiego napięcia (Aparat do prób napięciowych AP5, ABK)

1

360,00

6

 

Tester

 

 

 

1

izolacji

1

360,00

2

izolacji TI 06/2

1

300,00

3

izolacji TI 12a

1

400,00

7

 

Multimetr cyfrowy

 

 

 

1

pomiar napięcia i prądu w miernikach cyfrowych pow. 3,5 cyfry

1

60,00

2

część pomiarowa napięcia i prądu w miernikach cyfrowych do 3,5 cyfry

1

120,00

8

 

Miernik prądu i napięcia

 

 

 

1

wzorcowanie w stacji wzorcowniczej do legalizacji i wzorcowania liczników energii elektrycznej

1

60,00

EN

7.03 rezystancja (DC)

EN

1

 

Opornik

 

 

 

1

wzorcowy dla prądu stałego o wartościach nominalnych od 0,0001Ω do 1MΩ

1

140,00

2

wzorcowy dla prądu stałego o wartościach nominalnych powyżej 1MΩ

1

140,00

3

regulowany (jedna dekada*)

1

110,00

2

 

Bocznik

 

 

 

1

prądu stałego

1

140,00

3

 

Mostek stałoprądowy

 

 

 

1

do pomiaru oporu elektrycznego (jedna dekada)

1

120,00

2

techniczny do pomiaru oporu elektrycznego  (1 zakres)

1

60,00

4

 

Omomierz

 

 

 

1

do pomiaru oporu elektrycznego (zakres)

1

60,00

5

 

Multimetr cyfrowy

 

 

 

1

pomiar rezystancji w miernikach cyfrowych pow 3,5 cyfry

1

60,00

 

2

część pomiarowa rezystancji w miernikach cyfrowych do 3,5 cyfry

1

120,00

6

 

Pomiar rezystancji

 

 

 

1

izolacji (zakres)

1

60,00

2

izolacji w mierniku induktorowych

1

180,00

3

uziemienia w mierniku induktorowym (zakres)

1

60,00

4

pętli zwarcia

1

120,00

5

R ISO w miernikach parametrów sieci

1

180,00

6

w miernikach parametrów sieci - niskich

1

120,00

7

ciągłości w miernikach parametrów sieci

1

120,00

8

uziemienia w miernikach parametrów sieci

1

120,00

Uwaga:

 *  Jeżeli nie ustalono inaczej wzorcowanie obejmuje 10 p. pom. /dla każdej dekady 

 

 

EN

7.06 pojemność, indukcyjność

EN

1

 

Kondensator wzorcowy

 

 

 

1

stały - wzorzec pojemności

1

150,00

2

regulowany - dekada pojemności (jedna dekada*)

1

150,00

2

 

Cewka indukcyjna

 

 

 

1

wzorcowa - wzorzec indukcyjności

1

150,00

2

regulowana - dekada indukcyjności (jedna dekada*)

1

150,00

3

 

Miernik lub mostek RLC

 

 

 

1

jeden zakres

1

60,00

Uwaga:

 *  Jeżeli nie ustalono inaczej wzorcowanie obejmuje 10 p.pom. /dla każdej dekady 

 

 

EN

7.08 energia

EN

1

 

Licznik energii elektrycznej czynnej

 

 

 

1

trójfazowy klasy dokładności 0,2 lub 0,5 (pomiar dla układu Gwiazda)

1

1 200,00

2

trójfazowy klasy dokładności 0,2 l 0,5 (pomiar dla układu Gwiazda + Trójkąt)

1

1 300,00

3

jednofazowy (zamontowany w  stacji do legalizacji liczników)

1

200,00

4

trójfazowy (zamontowany w  stacji do legalizacji liczników)

1

400,00

2

 

Stacja do wzorcowania

 

 

 

1

liczników energii elektrycznej czynnej jednofazowych

1

400,00

2

liczników energii elektrycznej czynnej trójfazowychfazowych

1

800,00

EN

7.09 moc (DC, AC)

EN

1

 

Watomierz

 

 

 

1

jednofazowy - jeden zakres

1

240,00

2

jednofazowy - dodatkowy zakres

1

240,00

3

trójfazowy - jeden zakres

1

240,00

4

trójfazowy - dodatkowy zakres

1

240,00

EN

7.10 wysokie napięcie i prąd

EN

1

 

Przekładnik - wzorcowanie w zakresie akredytacji

 

 

 

1

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny do 100A - jeden zakres

1

80,00

2

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny od 100A do 1000A - jeden zakres

1

80,00

3

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 1000A do 2000A - jeden zakres

1

100,00

4

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 2000A - jeden zakres

1

150,00

5

napięciowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV

1

120,00

2

 

Przekładnik - wzorcowanie poza zakresem akredytacji - stwierdzenie zgodności bez wyników pomiarów

 

 

 

1

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny do 1000A - jeden zakres

1

60,00

2

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 1000A do 2000A - jeden zakres

1

80,00

3

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 2000A - jeden zakres

1

120,00

4

napięciowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV

1

100,00

3

 

Przekładnik - wzorcowanie przekładników średniego i wysokiego napięcia poza siedzibą laboratorium

 

 

 

1

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 123 kV - jeden zakres

1

100,00

2

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne powyżej 123 kV - jeden zakres

1

200,00

3

napięciowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 123 kV

1

100,00

4

napięciowy na najwyższe napięcie dopuszczalne pow 123 kV

1

200,00

5

kombinowany na najwyższe napięcie dopuszczalne do 123 kV

1

100,00

6

kombinowany na najwyższe napięcie dopuszczalne pow 123 kV

1

200,00

7

dodatkowy zakres

1

50,00

4

 

Przekładnik - wzorcowanie przekładników niskiego napięcia
u producenta, dystrybutora

 

 

 

1

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny do 1000A - jeden zakres

1

20,00

2

prądowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 36 kV i prąd nominalny powyżej 1000A do 2000A - jeden zakres

1

30,00

3

napięciowy na najwyższe napięcie dopuszczalne do 123 kV

1

20,00

4

dodatkowy zakres

1

10,00

5

świadectwo wzorcowania dla każdego przekładnika

1

2,00

TF

10 CZAS I CZĘSTOTLIWOŚĆ

TF

10.1 czas (przedział czasu)

TF

1

 

Sekundomierz (stoper)

 

 

 

1

elektroniczny

1

110,00

2

mechaniczny

1

110,00

2

 

Częstościomierz cyfrowy

 

 

 

1

zainstalowany w stanowisku do legalizacji liczników energii elektrycznej

1

60,00

3

 

Dawkownik czasu

 

 

 

1

 timer

1

110,00

4

 

Czas zadziałania

 

 

 

1

w miernikach parametrów sieci (część pomiarowa)

1

80,00

5

 

Tor pomiarowy

 

 

 

1

pomiar czasu

1

120,00

F

12 SIŁA I MOMENT SIŁY

F

12.01 siła

F

1

 

Maszyna wytrzymałościowa wg PN EN ISO 7500-1; PN EN ISO 12390-4; ASTM E 4

 

 

 

1

układ odczytowy analogowy - do trzech zakresów pomiarowych                    (max 15 punktów pomiarowych)

1

300,00

2

następny zakres pomiarowy powyżej trzeciego (5 punktów pomiarowych)

1

100,00

3

dodatkowy punkt pomiarowy

1

20,00

4

układ odczytowy cyfrowy - jeden zakres, jedna głowica pomiarowa                    (max 10 punktów pomiarowych)

1

300,00

5

dodatkowa głowica pomiarowa (max 10 punktów pomiarowych)

1

300,00

6

dodatkowy punkt pomiarowy

1

20,00

7

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

100,00

8

urządzenie do prób pełzania

1

300,00

 

Urządzenie technologiczne wg PN EN ISO 7500-1; PN EN ISO 12390-4; ASTM E 4

 

 

 

 

jeden zakres pomiarowy (do 10 punktów pomiarowych)

1

360,00

2

następny zakres pomiarowy

1

180,00

3

dodatkowy punkt pomiarowy

1

36,00

 3

 

Siłomierz lub przetwornik siły wg PN EN ISO 376

 

 

 

 

 

 

1

standardowe wzorcowanie max 10 punktów pomiarowych dla jednego kierunku siły

1

300,00

2

dodatkowy punkt powyżej 10 dla jednego kierunku siły

1

30,00

3

standardowe wzorcowanie max 10 punktów pomiarowych dla jednego kierunku siły z adiustacją dwupunktową dla jednego kierunku siły

1

520,00

4

standardowe wzorcowanie max 10 punktów pomiarowych dla jednego kierunku siły z adiustacją z korekcją liniowości dla jednego kierunku siły

1

640,00

5

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

F

12.03 udarność

F

1

 

Młot wahadłowy wg PN EN 148-2

 

 

 

1

dla jednej energii nominalnej

1

700,00

2

dodatkowa energia nominalna

1

350,00

Uwagi:

  1. w przypadku wzorcowania maszyny dla dwóch kierunków siły naliczona cena wzrasta o 100%
  2. dla maszyn ze wspólnym układem odczytowym, sterującym wyposażonych w oddzielne przestrzenie badawcze naliczona cena wzrasta o 100% za każdą dodatkową przestrzeń pomiarową.
  3. w przypadku wzorcowanie maszyn z adiustacją naliczona opłata wzrasta o 100 %.            
  4. w przypadku wzorcowania siłomierzy i przetworników siły dla dwóch kierunków siły  naliczona cena wzrasta o 100 %

H

13. TWARDOŚĆ

H

13.01 twardość

H

1

 

Twardościomierz Brinella wg. PN-EN ISO 6506-2

 

 

 

 

 

 

1

 jedna skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki Ø 10 mm (metoda pośrednia
i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

300,00

2

dodatkowa skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki Ø 10 mm (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

150,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

5

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

6

jedna skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki < Ø 10 mm (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

250,00

7

dodatkowa skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki
< Ø 10 mm (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

100,00

8

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

9

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

10

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

11

metoda alternatywna bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej
do 6 skal pomiarowych

1

180,00

H

2

 

Twardościomierz Brinella wg. ASTM E 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

jedna skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki Ø 10 mm (metoda pośrednia
i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

350,00

2

dodatkowa skala pomiarowa (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

200,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

5

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

6

jedna skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki < Ø 10 mm (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

300,00

7

dodatkowa skala pomiarowa przy zastosowaniu kulki < Ø 10 mm (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

150,00

8

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

9

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

10

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

11

metoda alternatywna bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej
do 6 skal pomiarowych

1

240,00

 3

 

Twardościomierz Rockwella wg. PN-EN ISO 6508-2

 

 

 

 

 

jedna skala pomiarowa (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

200,00

2

dodatkowa skala pomiarowa (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

100,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

 

Twardościomierz Rockwella wg. ASTM E 18

 

 

 

 

 

1

jedna skala pomiarowa (metoda pośrednia i bezpośrednia)

1

300,00

2

dodatkowa skala pomiarowa (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

100,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

5

 

Twardościomierz Vickersa wg. PN-EN ISO 6507-2

 

 

 

 

 

 

jedna skala twardości  (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

250,00

2

następna skala twardości (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

80,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

5

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

 6

 

Twardościomierze Vickersa wg ASTM E384

 

 

 

 

 

 

jedna skala twardości (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej i urządzenia pomiarowego)

1

400,00

2

następna skala twardości (metoda pośrednia i bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

100,00

3

dodatkowe obciążenie (metoda bezpośrednia wzorcowania siły obciążającej)

1

30,00

4

wzorcowanie cyklu pomiarowego

1

60,00

5

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

120,00

M

15 MASA

M

15.01 wagi

M

1

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności I - mechaniczna

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

310,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

3

wzorcowanie podziałki uchylnej

1

60,00

4

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

480,00

6

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

500,00

M

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności I - elektroniczna

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

260,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

25,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

300,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

320,00

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – mechaniczna o obc. max. do 20 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

200,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

240,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

260,00

 4

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – mechaniczna o obc. max. powyżej 20 kg do 200 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

240,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

25,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

280,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

300,00

 5

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – mechaniczna o obc. max. powyżej 200 kg do 500 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

280,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

3

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

320,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

340,00

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – mechaniczna o obc. max. powyżej 500 kg do 3000 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

360,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

35,00

3

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

420,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

440,00

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – mechaniczna o obc. max. powyżej 3000 kg do 10 000 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

480,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

50,00

3

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

570,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

590,00

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – elektroniczna
o obc. max. do 20 kg

 

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

180,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

3

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

200,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

220,00

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – elektroniczna o obc. max. powyżej 20 kg do 200 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

200,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

3

stwierdzenie zgodności we wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

220,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

240,00

M

 10

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – elektroniczna o obc. max. powyżej 200 kg do 500 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

240,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

25,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

300,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

320,00

 11

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – elektroniczna o obc. max. powyżej 500 kg do 3000 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

300,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

360,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

380,00

 12

 

Waga nieautomatyczna klasy dokładności II, III lub IIII – elektroniczna o obc. max. powyżej 3000 kg do 10 000 kg

 

 

 

1

wzorcowanie standardowe (w 5 punktach)

1

600,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

60,00

3

stwierdzenie zgodności we  wzorcowanych punktach

1

40,00

4

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym

1

720,00

5

wzorcowanie na zgodność w całym zakresie pomiarowym z podaniem wyników w 5 punktach

1

740,00

Uwaga:

W przypadku wzorcowania wag wielozakresowych, zakres jest traktowany jako oddzielna waga.

M

15.02 wzorce masy

M

1

 

Wzorzec masy lub odważnik klasy dokładności F1, F2, M1 lub M2

 

 

 

 

1

o masie nominalnej od 1 mg do  50kg - bez adiustacji

1

40,00

2

adiustacja

1

40,00

3

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

8,00

 2

 

Obciążnik

 

 

 

 

1

o masie nominalnej od 1 g do 50 kg - bez adiustacji

1

50,00

2

adiustacja

1

50,00

3

stwierdzenie zgodności ze specyfikacją

1

8,00

PR

16 WIELKOŚCI OPTYCZNE

PR

16.03 spektrofotometria

PR

1

 

Spektrofotometr  w  zakresie pomiarowym (400 do 850) nm

 

 

 

 

 

1

do 4 punktów pomiarowych

1

300,00

2

do 4 punktów pomiarowych poza siedzibą laboratorium

1

450,00

3

dodatkowy punkt pomiarowy

1

50,00

P

17 CIŚNIENIE

P

17.01 ciśnienie

 

1

 

Ciśnieniomierz sprężynowy klas dokładności  ≤ 0,6 o zakresie pomiarowym [-0,1 do 60] MPa,

 

 

 

 

1

w punkcie 0 i do 10 punktów pomiarowych

1

160,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

2

 

Ciśnieniomierz sprężynowy  klas dokładności > 0,6 lub ciśnieniomierz (użytkowy) bez podanej klasy dokładności o zakresie pomiarowym [-0,1 do 60] MPa

 

 

 

 

1

w punkcie 0 i do 5 punktów pomiarowych

1

90,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

3

 

Ciśnieniomierze sprężynowe: sygnalizacyjne, ze wskazówką bierna, manometry do opon pojazdów mechanicznych, mierniki ciśnienia sprężania o zakresie pomiarowym [-1 do 60] MPa

 

 

 

 

1

w punkcie 0 i do 5 punktów pomiarowych

1

150,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

4

 

Ciśnieniomierze wskazująco-rejestrujące, rejestrujące o zakresie pomiarowym [-0,1 do 60] MPa

 

 

 

1

w punkcie 0 i do 5 punktów pomiarowych

1

200,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

P

5

 

Manometr do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi (hydrostatyczny, sprężynowy lub elektroniczny)

 

 

 

1

w 5 punktach

1

80,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

20,00

6

 

Ciśnieniomierz elektroniczny

 

 

 

1

w 10 punktach

1

250,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

7

 

Przetwornik ciśnienia

 

 

 

1

w 10 punktach

1

250,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

8

 

Manometr

 

 

 

1

obciążnikowo-tłokowy

1

1 200,00

9

 

Barometr

 

 

 

1

w 5 punktach

1

200,00

2

dodatkowy punkt wzorcowania 

1

30,00

T

19. TEMPERATURA

T

19.01 termometria elektryczna - Laboratorium Termometrii i Przepływu

T

1

 

Termometr elektryczny

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

z jednym czujnikiem zakres temp. (-50÷260)°C - 1 punkt pomiarowy

1

110,00

2

z jednym czujnikiem zakres temp. (-50÷260)°C - 2 punkty

1

170,00

3

z jednym czujnikiem zakres temp. (-50÷260)°C - 3 punkty

1

220,00

4

z jednym czujnikiem zakres temp. (-50÷260)°C - dodatkowy punkt pomiarowy

1

20,00

5

z jednym czujnikiem zakres temp. (260÷1100)°C - 1 punkt (min. długość czujnika 400 mm)

1

160,00

6

z jednym czujnikiem zakres temp. (260÷1100)°C - dodatkowy punkt pomiarowy (min. długość czujnika 400 mm)

1

60,00

Uwaga:

Termometry elektryczne z wieloma czujnikami 

Przy zgłoszeniu do wzorcowania termometru z min. 4 czujnikami w tych samych punktach pomiarowych  udzielamy 20% rabatu. Dotyczy wzorcowań powyżej 3 punktów pomiarowych.

T

2

 

Czujnik termometru rezystancyjnego

 

 

 

1

Czujniki termometrów rezystancyjnych (-50 ÷ 260 )°C [cena za 1 punkt]

1

120,00

3

 

Czujnik termoelektryczny (termoelement)

 

 

 

 

 

 

1

typu S (Pt/Rh10 -Pt)

1

750,00

2

inny termoelement z metali szlachetnych [cena za 1 punkt]

1

160,00

3

z metali nieszlachetnych wzorcowanie w 1 punkcie

1

160,00

4

z metali nieszlachetnych wzorcowanie od 2 punktów [cena za 1 punkt]

1

120,00

4

 

Piec kalibracyjny

 

 

 

 

 

1

w jednym otworze, w 1 punkcie

1

100,00

2

w jednym otworze, w 2 punktach

1

150,00

3

w jednym otworze w każdym dodatkowym punkcie pomiarowym

1

60,00

T

19.01 termometria elektryczna - Laboratorium Elektryczności i Czasu

T

1

 

Kalibrator, symulator temperatury

 

 

 

1

zakres pomiaru temperatury w mierniku wielozakresowym cyfrowym -  (do 6 p. pom.)

1

60,00

2

Zakres symulacji temperatury w kalibratorze wielozakresowym -  (do 6p.pom)

1

60,00

2

 

Miernik temperatury wielofunkcyjny

 

 

 

 

1

jeden zakres (do 10 p. pom.)

1

120,00

2

jeden zakres (10-24 p. pom.)

1

180,00

3

dwuzakresowy (2x do 10 p. pom.)

1

200,00

4

czterozakresowy (4x do 10 p. pom.)

1

300,00

5

ośmiozakresowy (8x do 10 p. pom.)

1

350,00

3

 

Tor pomiarowy

 

 

 

1

pomiar temperatury

1

120,00

T

19.02 termometria nieelektryczna

T

1

 

Termometr szklany, manometryczny lub bimetaliczny  (-50 ÷ 260)°C

 

 

 

 

 

1

w 1 punkcie pomiarowym

1

110,00

2

w 2 punktach pomiarowych

1

160,00

3

od 3 punktów  pomiarowych [cena za 1 punkt]

1

70,00

FF

11 PRZEPŁYW

FF

11.01 przepływ (gazy)

FF

1

 

Przepływomierz

 

 

 

1

kontrolny do gazu

1

500,00

FF

11.02 przepływ (ciecze)

FF

1

 

Instalacja pomiarowa do cieczy innych niż woda

 

 

 

o strumieniu obj.  do 80 dm3/min (w tym odmierzacze paliw ciekłych)

1

270,00

2

o strumieniu obj.  do 500 dm3/min

1

360,00

3

o strumieniu obj.  pow. 500 dm3/min do 6000 dm3/min

1

480,00

FF

20 OBJĘTOŚĆ

FF

 

20.01 objętość

1

 

Miernik

 

 

 

1

pływakowy miernik objętości mleka

1

60,00

2

miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych

1

300,00

3

miernik do pomiaru wysokości napełnienia zbiorników pomiarowych – stanowisko pomiarowe Petroster

1

100,00

2

 

Kolba metalowa II rzędu do cieczy bez zaworu

 

 

 

 

1

o pojemności nominalnej 2 dm3 lub 5 dm3

1

160,00

2

o pojemności nominalnej 10 dm3

1

240,00

3

 

Kolba metalowa II rzędu do cieczy z zaworem bez podziałki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

o pojemności nominalnej 10 dm3

1

180,00

2

o pojemności nominalnej 20 dm3

1

180,00

3

o pojemności nominalnej 50 dm3

1

180,00

4

o pojemności nominalnej 100 dm3

1

240,00

5

o pojemności nominalnej 200 dm3

1

360,00

6

o pojemności nominalnej 500 dm3

1

480,00

7

o pojemności nominalnej 1000 dm3

1

900,00

8

o pojemności nominalnej 2000 dm3

1

1600,00

4

 

Kolba metalowa II rzędu do cieczy z zaworem z odgórnym odczytem pojemności

 

 

 

1

o pojemności nominalnej 10 dm3

1

240,00

2

o pojemności nominalnej 20 dm3

1

240,00

3

o pojemności nominalnej 50 dm3

1

240,00

4

o pojemności nominalnej 100 dm3

1

300,00

5

o pojemności nominalnej 200 dm3

1

420,00

6

o pojemności nominalnej 500 dm3

1

540,00

7

o pojemności nominalnej 1000 dm3

1

1 000,00

8

o pojemności nominalnej 2000 dm3

1

1 800,00

5

 

Pojemnik jednomiarowy

 

 

 

1

o pojemności nominalnej 200 dm3

1

300,00

2

o pojemności nominalnej 300 dm3

1

360,00

3

o pojemności nominalnej 400 dm3

1

420,00

4

o pojemności nominalnej 500 dm3

1

480,00

5

o pojemności nominalnej 600 dm3

1

540,00

6

 

Pipeta

 

 

 

 

1

jednomiarowa

1

30,00

2

wielomiarowa

1

70,00

7

 

Kolba

 

 

 

 

1

do 1000 ml

1

50,00

2

powyżej 1000 ml

1

70,00

8

 

Cylinder

 

 

 

1

szklany

1

70,00

9

 

Biureta

 

 

 

 

1

zwykła

1

120,00

2

cyfrowa

1

150,00

10

 

Zbiorniki pomiarowe do cieczy bezciśnieniowe i niskociśnieniowe

 

 

 

1

do 5 m³

1

440,00

 

2

powyżej 5 m³ do 50 m³

1

440,00

 

4

każdy rozpoczęty m³ powyżej 5 m³ do 50 m³

1

33,00

 

5

powyżej 50m do 100 m

1

1925,00

 

6

każdy rozpoczęty m³ powyżej 50 m³ do 100 m³

1

22,00

 

7

powyżej 100 m³ do 500 m³

1

3025,00

 

8

każde rozpoczęte 10 m³ powyżej 100 m³ do 500 m³

1

22,00

 

9

powyżej 500 m³ do 2000 m³

1

3905,00

 

10

każde rozpoczęte 10 m³ powyżej 500 m³ do 2000 m³

1

11,00

 

11

powyżej 2000 m³ do 20 000 m³

1

5 555,00

 

12

każde rozpoczęte 100 m³ powyżej 2 000 m³ do 20 000 m³

1

22,00

 

13

powyżej 20 000 m³

1

9515,00

 

14

każde rozpoczęte 100 m³ powyżej 20 000 m³

1

44,00

 

11

 

Zbiorniki ciśnieniowe

 

 

 

1

zbiornik do 10 m³

1

550,00

 

CENNIK USŁUG EKSPERTYZ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

E

EKSPERTYZY PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

E

1

 

Licznik energii elektrycznej

 

 

 

1

jednofazowy

1

80,00

2

trójfazowy

1

110,00

2

 

Gazomierz

 

 

 

1

miechowy G 1,6;  G 2,5;  G 4;  G 6

1

80,00

2

miechowy G 10;  G 16;  G 25;  G 40;  G 65

1

150,00

3

miechowy G 10 – z nadajnikiem impulsów (1 imp = 0,1 m3)

1

240,00

4

miechowy G 16 – dla którego Qmin = 0,1 m3/h

1

240,00

5

rotorowy

1

150,00

6

turbinowy

1

150,00

3

 

Wodomierz

 

 

 

1

o strumieniu objętości Qn do 2,5 m3/h lub Q3 1,6 - 4,0 m3/h

1

90,00

2

o strumieniu objętości Qn pow. 2,5 m3/h do 3,5 m3/h lub Q3  pow. 4,0 m3/h - 6,3 m3/h

1

300,00

3

o strumieniu objętości Qn pow. 3,5 m3/h do 6,0 m3/h lub Q3  pow.  6,3 m3/h - 10,0 m3/h

1

240,00

4

o strumieniu objętości Qn pow. 6,0 m3/h do 10,0 m3/h
lub Q3  pow. 10,0 m3/h  - 16,0 m3/h

1

180,00

4

 

Instalacja pomiarowa

 

 

 

1

do napełniania cystern samochodowych

1

330,00

CENNIK USŁUG SPRAWDZEŃ PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

S

SPRAWDZENIA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

S

1

 

Podzielnia wrębowa

 

 

 

1

o obciążeniu max do 10 000 kg

1

100,00

2

o obciążeniu max pow.10 000 kg do 30 000 kg

1

200,00

3

o obciążeniu max pow. 30 000 kg do 50 000 kg

1

300,00

4

o obciążeniu max pow. 50 000 kg

1

400,00

POZOSTAŁE INFORMACJE – DOTYCZY CAŁOŚCI CENNIKA

X

OPŁATY DODATKOWE:

X

1

 

Koszty dodatkowe związane z wykonywaniem wzorcowania (np. koszty delegowania pracownika, koszty transportu wzorców i inne); wysokość tych kosztów dolicza się do kwoty netto.

Y

USŁUGI NIESTANDARDOWE:

Y

1

 

Wzorcowanie, na prośbę Zleceniodawcy, poza godzinami pracy Laboratorium lub w dniach wolnych od pracy - ceny za wykonanie usługi ulegają zwiększeniu o 100 %

2

 

Wzorcowanie/Ekspertyza/Sprawdzenie przyrządu pomiarowego nie wymienionego w cenniku - cena stanowi iloczyn stawki godzinowej i czasu niezbędnego do wykonania tej czynności.

3

 

W przypadku wzorcowania w siedzibie Zamawiającego gdy czas wykonania usługi wraz z dojazdem przekracza jeden dzień roboczy, minimalna wartość usługi wzorcowania (bez kosztów podróży służbowej, delegacji i transportu przyrządów pomiarowych) może być  kalkulowana indywidualnie.

4

 

W przypadku dużych zleceń i umów o stałej współpracy Kierownicy Laboratoriów są upoważnieni do stosowania upustów w wysokości do 20 % od nominalnej ceny usługi. W przypadku propozycji większych upustów, związanych np. z licznością partii przyrządów, do zwiększenia upustu każdorazowo wymagana jest zgoda Dyrektora OUM w Krakowie.

do góry